Młyn elektromagnetyczny jest naszym produktem innowacyjnym, który został zaprojektowany i zbudowany od początku do końca w naszej firmie. Obecnie jest wprowadzony na rynek w dwóch wersjach Ø100 i Ø200 mm. Różnią się wielkością, mocą i możliwościami przerobowymi. Produkt został przez nas opatentowany – Patent nr 226554.

Wzbudnik, czyli młyn elektromagnetyczny jest maszyną do rozdrabniania (mielenia) lub mieszania różnych substancji za pomocą tzw. mielników wprawianych w ruch przez wirujące pole magnetyczne.

Konwencjonalne mielenie surowców mineralnych odbywa się na drodze ścierania materiału przez mielniki w młynach bębnowych (kulowych lub prętowych), gdzie ruch mielników wywołany jest obracaniem się walczaka młyna, czyli cylindrycznej komory roboczej wypełnionej mielnikami. Wadą takich młynów jest duże zużycie energii i części wymiennych (np. okładzin), jak i samych mielników. Niska sprawność procesowa wynika z faktu, iż energia wywołująca ruch mielników w niewielkim stopniu przekłada się na proces rozdrabniania. W młynach konwencjonalnych nie można kształtować ziarna, a uzyskiwany produkt ma często niską wartość technologiczną. Nie można też regulować zawartości mielników w komorze roboczej, w szczególności nie można jej zmniejszać. Najnowsze konstrukcje tylko w niewielkim stopniu eliminują te wady.

W odróżnieniu od typowych młynów (kulowych, prętowych), obudowa młyna elektromagnetycznego pozostaje w bezruchu a ruch mielników wewnątrz komory zapewnia zmienne wirujące pole magnetyczne wytworzone przez bieguny umieszczone na zewnątrz symetrycznie i promieniście co 1200.

Optymalnym rozwiązaniem jest młyn o maksymalnej  średnicy komory roboczej Ø200mm i długości tej komory 250mm.

Produkujemy 2 typy młynów.

 1. Komora robocza Ø100mm x 150mm, pobór mocy 4kW. Gabaryty młyna z szafą: 1380x1590x1385mm, ciężar ok. 440kg.
 2. Komora robocza Ø200mm x 250mm, pobór mocy 18kW
  Gabaryty: 1700x1000x1640mm, waga ok. 1300kg
  oraz szafa sterująca o wym. 1800x 1000x600mm, waga ok. 250 kg.

Budowa młyna elektromagnetycznego 

podobna jest do budowy stojana silnika trójfazowego. Wewnątrz stojana w silniku mamy wirnik, a w młynie w to miejsce wstawiona jest komora robocza z mielnikami w środku. We wnętrzu komory wytwarzane jest wirujące pole magnetyczne o szybkości 3000 obrotów na minutę. Taką prędkość osiągają mielniki będące w obszarze roboczym wprawiane w ruch przez to pole. W efekcie w komorze mielenia zachodzą procesy rozdrabniania, mieszania, dyspersji oraz suszenia.

Młyn, z rotacją elektromagnetyczną bardzo dużej liczby mielników, pozwala intensyfikować szereg procesów technologicznych wskutek jednoczesnego i kompleksowego oddziaływania na obrabiane w nim media wielu zmiennych fizycznych pól siłowych, w tym: pola elektrycznego, magnetycznego, akustycznego (także w zakresie ultradźwięków), cieplnego, kawitacji, wysokich ciśnień i tarcia. W wyniku oddziaływania uprzednio wymienionych pól media obrabiane w strefie rotujących mielników poddawane są bardzo intensywnemu mieszaniu i dyspergowaniu.

Ponadto na media te działają :
pole cieplne oraz zmienne pola elektryczne i magnetyczne o dużych gradientach i natężeniach, wywołując w nich szereg złożonych zjawisk elektrochemicznych i magnetochemicznych. Sprawia to, że dla niektórych procesów technologicznych urządzenie takiego typu może być unikalne i praktycznie nie ma odpowiednika wśród znanych i stosowanych do tej pory urządzeń.

Można go wykorzystać między innymi w następujących procesach:

 • mieszania cieczy
 • mieszania sypkich twardych materiałów
 • mielenia twardych materiałów w cieczach
 • aktywacji powierzchni substancji twardych
 • przyspieszenia reakcji chemicznych
 • otrzymywania aktywnych proszków i ich kompozycji
 • otrzymywania nowych materiałów w syntezach mechanochemicznych
 • procesach fluidalnego krakingu katalitycznego
 • zmiany własności fizycznych i chemicznych substancji
 • wytwarzania trwałych emulsji
 • mielenia (suchego oraz w cieczach)
 • aktywacji popiołów lotnych oraz produktów odsiarczania.

Aby mieć pełną kontrolę nad czasem przebywania materiału mielonego w komorze roboczej powstała koncepcja prowadzenia procesu mielenia z transportem pneumatycznym.

Zastosowanie wzbudników magnetycznych

Produkowane przez nas wzbudniki magnetyczne mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, przy produkcji barwników, w przemyśle węglowym, w budownictwie drogowym  do produkcji surowców.  W porównaniu z urządzeniami powszechnie stosowanymi do prowadzenia procesów mielenia i mieszania (różnego rodzaju młyny i mieszalniki) działanie młyna elektromagnetycznego jest wielokrotnie szybsze (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy razy).

W temacie wzbudników magnetycznych aktywnie współpracujemy z Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską i AGH, gdzie cały czas staramy się udoskonalać nasz produkt oraz w przyszłości uruchomić kompleksową instalację do mielenia na sucho z klasyfikacją ziarna mielonego. Kolejną naszą innowacją jest budowa maszyny flotacyjnej, na bazie młyna elektromagnetycznego.

O tym już wkrótce ……

2016 © Copyright - impresa.com.pl