Eltraf posiada zdolność cięcia blach o szerokościach od 40 do 640 mm i długości do 4140mm. Tniemy blachy pod kątem 45°, 90o ,z wycięciem V i otworowaniem. Zastosowanie zaplotu typu STEP LAP daje w trakcie eksploatacji transformatora wymierne korzyści w postaci redukcji strat jałowych oraz poziomu generowanego hałasu.

Idea zaplotu STEP LAP 

Przy zastosowaniu zaplatania STEP LAP zmienną geometrię ma kolumna środkowa C. Każda warstwa składa się z pakiecików, co zobrazowano w przykładzie.

Przykład:

grubość blachy 0,27 mm

długość stepu = 7 mm

7 stopni: -21, -14, -7, 0, +7, +14, +21mm

w stepie : 2 blachy

pakiet podstawowy 7 stepów ´ 2 blachy = 14 blach tj. 3,78 mm

Cięcie blach na rdzenie dużej mocy z zastosowaniem kanału chłodzącego poziomego i pionowego. Tym sposobem można uzyskać przekroje jarzma jak i kolumny do 11 200 cm2

Zakres grubości i parametry ciętych blach

  • grubość blach 0.2, 0.23, 0.27, 0.30, 0.35, 0.5
  • szerokość od 40 do 640
  • długość do 4140 mm
  • cięcie pod kątem 90°, 45° a także 60°(cięcie specjalne)
  • otworowanie blach dziurkownikami od Ø8 do Ø30
2016 © Copyright - impresa.com.pl