Sysmel

Projekt SYSMEL, w którym firma Eltraf ma przyjemność uczestniczyć pt. „Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro przemysłowych”  dotyczy opracowania i wykonania instalacji układu mielenia zadanych surowców w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem pełnego sterowania.

Młyn we wcześniejszym etapie jego budowy nie posiadał żadnego systemu automatycznego sterowania ani układów kontrolno-pomiarowych. Doceniono jego potencjał, zwracając jednak uwagę na konieczność opracowania systemu zapewniającego osiągnięcie zadanej wydajności technologicznej. Efektywność i wydajność procesu prowadzonego w takim młynie jest zależna od doboru parametrów fizycznych, konstrukcji oraz parametrów prowadzenia procesu, takich jak przepływ nadawy determinujący czas przebywania surowca w komorze, uziarnienie wejściowe, prędkość i natężenie wirującego pola elektromagnetycznego, temperatura, wilgotność oraz inne parametry materiału obrabianego. Wykorzystanie niezwykłych możliwości młyna elektromagnetycznego wymaga więc przeprowadzenia odpowiednich badań w celu zbudowania systemu kontrolno-pomiarowego i sterującego.

Projekt NCBIRpobierz

2016 © Copyright - impresa.com.pl